طراحی هویت برند

کانسپت چیست؟ کانسپت با ایده تفاوت بسیار دارد.کانسپت را میتوان هدف طراحی یک پروژه نامید و ایده آندسته از تمایلات ذهن است که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و موقعیت جغرافیایی پروژه و شرایط اقلیم و فرهنگ و آداب و سنن  ما را به سمت طراحی متناسب و کارآمد سوق میدهد. تعاریف و… جزئیات

برنامه بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی و فروش برنامه بازاریابی و فروش، مدیران عامل در شرکت های کوچک و مدیران بازاریابی و فروش در شرکت های متوسط و بزرگ در سال های اخیر خود را مجاب به تدوین برنامه هایی در بخش مختلف بخصوص برنامه بازاریابی و فروش می بینند. برخی مدیران که دارای تجربه های متعدد در سال های مختلف… جزئیات