برنامه بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی و فروش، مدیران عامل در شرکت های کوچک و مدیران بازاریابی و فروش در شرکت های متوسط و بزرگ در سال های اخیر خود را مجاب به تدوین برنامه هایی در بخش مختلف بخصوص برنامه بازاریابی و فروش می بینند.

برخی مدیران که دارای تجربه های متعدد در سال های مختلف کاری داشته اند، به استناد پیش فرض ها و آگاهی های خود اقدام به تدوین این برنامه می کنند. اما معمولا این برنامه ها فقط دارای هدف فروش است و فقط نتیجه حاصل از اجرای برنامه را در نظر می گیرند.

در اینجا قصد داریم به فرایند و الزامات تدوین برنامه بازاریابی و فروش صحیح بپردازیم:

ارکان برنامه بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی و فروش

ارکان و عناصر برنامه بازاریابی و فروش اجرایی عبارتند از:

  1. مسئولین و مجریان اجرای برنامه بازاریابی و فروش
  2. واحدهای دخیل در تدوین برنامه
  3. واحدهای دخیل در اجرای برنامه
  4. اطلاعات مورد نیاز حاصل از تحقیقات بازاریابی
  5. زمانبندی تدوین و اجرای برنامه ها
  6. انتخاب سبد محصولاتی که برنامه ریزی در مورد آن ها صورت می پذیرد
  7. شناسایی اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت
برنامه بازاریابی و فروش

فرایند تدوین برنامه بازاریابی و فروش

تدوین برنامه را از مستند سازی شرایط موجود و همچنین اهدافی برای زمان های مختلف دارید، در نظر بگیرید. اهداف بلند مدت را سعی کنید به اهداف کوتاه مدت خورد کنید. شرایط مالی را با توجه به وضعیت مالی که از مدیران مالی می تواند درخواست کرد، بخواهید. اطلاعاتی از قبیل پیش بینی میزان نقدینگی در ماه های مختلف (بر اساس چک های دریافتی گذشته) از جمله این موارد است. سعی کنید برنامه ای منطقی و بر اساس اهداف کمی (عدد) تدوین کنید تا امکان ارزیابی آن پس از اجرای برنامه ها میسر باشد. نتیجه اجرای صحیح این برنامه، برندسازی می باشد

برنامه بازاریابی و فروش

سپس تحقیقات بازاریابی کامل و جامعی انجام دهید. این تحقیقات درباره وضعیت قیمت ها، محصولات، روش های توزیع و تبلیغات شرکت های رقیب و همچنین وضعیت کانال های توزیع می باشد. همچنین کسب اطلاعات در مورد مشتریان و مصرف کنندگان محصول و جایگاه آن ها در برنامه های شما و در نهایت نحوه تعامل شما در برنامه ها باید مشخص گردد. تغییرات قوانین دولتی و همچنین قوانین وضع شده توسط اتحادیه ها را جدی بگیرید و سعی در تدوین برنامه ها از آن ها استفاده کنید. هرگز با توجه به اطلاعات گذشته ذهنی خودتان به سراغ تدوین برنامه نروید زیرا این موضوع باعث می شود تا در زمان پایان اجرای برنامه ها در صورتی که به اهدافتان نرسیدید، شروع به توجیه وضعیت کنید و دلایلی مبنی بر این که چرا به اهداف نرسیدید را برای خود بیاورید. سعی کنید این کار را به شرکت های تحقیقات بازاریابی بسپارید. بدین ترتیب که سوالات تان را با این شرکت ها به اشتراک بگذارید و از آن ها بخواهید با طرح سوالات پرسشنامه ای و یا برگزاری جلسات گروه کانون Focus Group به این سوالات پاسخ دهند.

در مرحله بعد وقتی توانستید شناسایی کنید که چه فعالیت هایی را باید طی یکسال انجام دهید، به سراغ زمانبندی و انتخاب مجریان برنامه ها و فعالیت ها بروید. شما باید بتوانید مشخص کنید که چه برنامه هایی اولویت بیشتری دارند و یا حتی فصل اجرای برای برنامه های مختلف به چه صورت است. کلیه برنامه های شما باید به تفکیک در حوزه های بازاریابی، فروش، روابط عمومی و تبلیغات و حتی امور مشتریان مشخص باشد. حتی اگر اجرای برخی از این برنامه ها توسط یک نفر صورت می پذیرد، باید به صورت تفکیک شده، تفویض گردند. برنامه های اجرای باید به کمک مجریان و مسئولین اجرایی در شرکت تدوین گردد تا کلیه جوانب آن در اجرا دیده شود.

برنامه بازاریابی و فروش

ارزیابی برنامه بازاریابی و فروش

پس از گذشت سه ماه برنامه ها را پایش کنید تا ببنید که آیا به اهداف سه ماه دست یافته اید یا خیر. اگر به اهدافتان دست یافته اید، پس از گذشت شش ماه، یک تحقیقات بازاریابی سطحی انجام دهید تا ببینید آیا مطابق پیش بینی شما، تأثیر محصولات و فعالیت های شما در بازار مناسب بوده است یا خیر.

در صورتی که به اهداف کوتاه مدت دست نیافته اید، به دنبال گلوگاه ها و نقایص پیش آمده بگردید. مجریان و مسئولین فعالیت های عقب افتاده را بخواهید و با آن ها صحبت کنید. و برنامه هایی را به عنوان واکسن در اجرای سه ماهه بعدی برنامه ها پیگیری کنید. نتیجه اجرای صحیح برنامه، برند سازی صحیح خواهد بود. بدین معنا که مشتریان تصور صحیح و درستی از برند شما در ذهن شان ساخته می شود و به آن وفادار خواهند ماند.

شرکت خدماتی بازرگانی کیانا از سال ۱۳۸۶ تاکنون در حال تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی و فروش سیستماتیک در شرکت ها می باشد. این برنامه ها توسط اعضای هیئت علمی و مشاورین ارشد در شرکت خدماتی بازرگانی کیاناتدوین شده و در قالب مدلی با نام FG360 در شرکت ها پیاده سازی می گردند. این مدل به صورت سیستماتیک بوده و در قالب برنامه زمانبندی در شرکت ها پیاده سازی شده و به مدیران آموزش داده می گردد.

برنامه بازاریابی و فروش شرکت های صنعتی، برنامه بازاریابی و فروش در شرکت های بازرگانی، برنامه بازاریابی و فروش موسسات مالی و اعتباری، برنامه بازاریابی و فروش شرکت های صنایع غذایی و … توسط مشاورین شرکت خدماتی بازرگانی کیاناصورت می پذیرد.