ایمیل-مارکتینگ1

تعریف مفهوم بازاریابی یا Marketing برای بسیاری از افراد آشنا و نا آشنا شاید تنها به برداشت لغوی از کلمه بازاریابی منتهی می شود، و حتی بسیاری از افراد آشنا نیز در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه کرده، آن را معادل فروش ، تبلیغات و سیاست های ترویجی فروش(Promotion) که باعث افزایش فروش می شود، می دانند.
شاید برای بعضی عجیب باشد اگر بدانند که فروش بخش کوچکی از عملیات بازاریابی است. چنانچه که اگر کل فرآیند بازاریابی را به کوهی یخی تشبیه کنیم ، فروش تنها بخش کوچک بیرون آب آن است و حجم عظیم و پایه ای مابقی در زیر آب مخفی است.

890370863_philip_kotler

فیلیپ کاتلر، پدر علم بازاریابی نوین
اندازه یک بازار یا Market Size به تعداد افرادی بستگی دارد که:
به محصول به معنی عام یا شی مورد نظر علاقمندند
حاضرند منابع لازم را بری به دست آوردن محصول مبادله کنند.
بازاریابی یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل درآوردن مبادلات برای ارضای نیازها وخواسته های بشر در محیط بازار.
كياناگرافيك در فرآیند مشاوره بازاریابی ، روشهای درگیر کردن مشتریان قدیمی را به شما نشان خواهد داد تا ضمن توسعه سهم بازار بتوانید از مشتریان خود بدون اینکه آنها را مجبور به خرید دوباره کنید، سود ببرید. همچنین بر اساس شناخت روانشناسی مشتری سیستم بازاریابی شما را تعریف خواهد کرد . منابع و همکاران زیادی برای حل مسائل و مشکلات سازمان شما در اختیار داريم که می توان از آنها برای رشد و تعالی سازمان شما استفاده نمود .

marketing-1