در راستای شناخت روشهای برنامه افزایش فروش می توانید با ما همراه شوید تا اطلاعات مفیدی کسب نمایید.
پیشنهاد می کنیم برای موفقیت در کسب و کارخود با ما ارتباط برقرار نمایید تا مشاورین و کارشناسان مجرب ما اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند. برخی دانشمندان مدیریت موضوع ایجاد انگیزه و نوع آوری را به عنوان دو وظیفه مدیریت دانسته و برخی دیگر بودجه بندی ، گزارش دادن و به کار گماردن را جزوء وظایف اصلی مدیریت نمی‌دانند و بسیاری نیز هماهنگی را به جای وظیفه مدیریت، هدف مدیریت به حساب می‌آورند. برچ در کتاب معروف خود « اصول و تجربه مدیریت » مدیریت را در چهار عنصر خلاصه می‌کنند که عبارتند از برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و ایجاد انگیزه. اگر مایل به کسب بهترین آموزش ها در این زمینه هستید با ما همراه شوید.
فروش خوب مستلزم آن است که محصول خود را به خوبی درک کنید و بر اساس نیازهای مشتری به طور مناسب بکار ببرید. اما قبل از آن راز یک فروشنده خوب آنچه است که در ذهن دارد را بهتر است بدانید.
فروش یک روش است. اینکه چگونه فکر می کنم و احساس می کنم. در مورد رویکردتان به شرکت، محصولات، و البته مشتریان می باشد. همه فروش در سه کلمه خلاصه می شود: اعتماد، غرور و مراقبت.

Increase Sales

1-اعتماد به نفس

مبنای فروش موفق اعتماد به نفسمی باشد. فکر کردن درباره خود و آینده در فروش بسیار مهم می باشد و سه عامل تعیین کننده آن می باشد:
خود باوری: یک فرد با اعتماد به نفس به خود و توانایی فروشش اعتقاد دارد. اولین مطلب به منظور ایجاد اعتماد به نفس فروش به خودتان است. باور فروش را گارانتی نمی کند، بلکه همیشه احتمال موفق شدن را افزایش می دهد.
اگر شما در یک موقعیت فروش هستید و اعتقادی به خود ندارید، قطعا با شکست مواجه خواهید شد. اگر به خودتان اعتقاد ندارید، مشتریانتان نیز به شما و به اینکه چه چیزی می گویید اعتقاد نخواهند داشت. شک شما موجب شک آنها خواهد شد و شک باعث عمل فروش نمی شود.
خوش بینی آگاهانه: باور کورکورانه همیشه چیز خوبی نیست. مثبت اندیش باشید زیرا شما دربار محصولات و مشتریان مطالعاتی انجام داده اید و این دلیل بزرگتری برای اعتماد به نفس می باشد. باور و خوش بینی یک حمایت قدرتمند است اما آنها جایگزین دانش عملی نخواهد شد.
اگر شما آماده فروش هستید، با اطلاعات خوبی که در اختیار دارید پس دلیلی برای خوش بینی خواهید داشت. حتی اگر اطلاعات کاملی نداشته باشید تمایل به خوش بینی باعث ایجاد یک رویکرد مثبت خواهد شد.

آیا می توانم انجام دهم: در انتها، خود باوری و یک رویکرد مثبت منتهی به توانستن و انجام دادن می شود به این معنا که افکار و عمل فروش را ایجاد می کنید.

Increase Sales2

2- غرور و افتخار

دو فرم از غرور وجود دارد. یکی که مرگبارترین عمل در شکست انسان است و خیلی خودخواهانه می باشد. اما غرور و افتخار قرارداده شده خارج از خود یک نگرش مهم در ارتباط برقرار کردن و انتقال خود به مشتریان می باشد.

غرور در شرکت: ابتدا شما باید احساس غرور کنید که در شرکتتان کار می کنید. ارتباط خودتان با برند و برزش برند احساس خوبی را نمایان می سازد. شما بهتر است خوشحال باشید و به دیگران بگویید در جایی که مشغول به کار هستید.

غرور در محصول: بهتر است احساس غرور کنید به آن چیزی که می فروشید. فکر کنید درباره امتیاز فروش محصول و چرا باید خوشحال باشید.

غرور ذاتی در محصول یک انگیزش قدرتمند برای شما و مشتریانتان خواهد بود.

3- مراقبت

یک روش فروش یک روش مراقبت می باشد. از مشتریانتان و مشکلاتشان مراقبت کنید و اینکه چطور محصول می تواند به آنها کمک کند احساس غرور و افتخار داشته باشید.

مراقبت از مشتری می تواند شامل صرف وقت در محتوای فروش و چک کردن اینکه آیا محصول به خوبی کار می کند و آنها خوشحال هستند باشد. همچنین می تواند شامل فرستادن یک کارت تبریک به مناسبت سال جدید یا تولد مشتریان باشد.

وقتی که دیگران می دانند که شما از آنها مراقبت می کنید، آنها تمایل بیشتری به اعتماد دارند و اعتماد اولین راهرو به سمت فروش است.